Agencijsko zapošljavanje i selekcija kadrova

Naš fokus je da klijentima pružimo pomoć u procesu nalaženja potrebnih kadrova sve do najviših pozicija u njihovim kompanijama.

Prijava

kandidata

Proces selekcije kandidata

Procena potreba klijenta
Istraživanje i identifikacija kandidata
Evaluacija i selekcija kandidata

Pretraga

Kako je kod nas svaka pretraga jedinstvena, pri svakoj evaluaciji procenjujemo uticaj naših usluga kako tokom tako i nakon završetka zadataka. Naši klijenti su uvek dobrodošli da daju svoj doprinos tokom ovog procesa.

Naše usluge

Kao renomirana kompanija u oblasti HR-a, našim klijentima pružamo kompletnu uslugu u oblasti agencijskog zapošljavanja.

Kvalitet je ključ

Naš primarni princip je da samo najbolji mogu biti uspešni u turbulentnom poslovnom okruženju kakvo je na našem tržištu. Za nas kvalitet je ključ svakog uspeha, zato u svakom od naših projekata primenjujemo skup principa upravljanja i kontrole kvaliteta.