Usluge

Kvalitet je ključ

Naš primarni princip je da samo najbolji mogu biti uspešni u turbulentnom poslovnom okruženju kakvo je na našem tržištu. Za nas kvalitet je ključ svakog uspeha, zato u svakom od naših projekata primenjujemo skup principa upravljanja i kontrole kvaliteta.

Agencijsko zapošljavanje

Izbor i selekcija kadrova

HR administracija
i obračun zarada

Konsalting na tržištu rada

Procena potreba klijenta

Naš svaki angažman započinje od sticanja jasnog razumevanja potreba klijenta, zahteva i očekivanja od kandidata kao i potreba tržišta u čijim okvirima klijent posluje.

Istraživanje i identifikacija kandidata

Vršimo sveobuhvatnu identifikaciju i klasifikaciju kandidata s ciljem što preciznijeg nalaženja adekvatnog kandidata za konkretni zadatak.

Evaluacija i selekcija kandidata

S posebnom pažnjom i strpljenjem intervjuišemo kandidate, vodeći računa u svakom segmentu o sposobnostima kandidata i zahtevima klijenta.

Održavamo blisku komunikaciju kako sa našim klijentima tako i sa kandidatima kroz sve faze procesa pretraživanja. Ovaj pristup održava produktivne i dugoročne odnose.

Proces selekcije kandidata

Procena potreba klijenta
Istraživanje i identifikacija kandidata
Evaluacija i selekcija kandidata